Samtale i utstillingen Stedets tyranni,
Brugata 15, Oslo 29.04.23

Stedet der språket skal komme fra —
økologiske utfordringer og muligheter i kunsten

Med medvirkende kunstnere Hanna Sjöstrand,
Gunnhild Torgersen, Ludvig Uhlbors, Tina Kryhlmann
og forfatter  Erland Kiøsterud