Becoming


KHM Gallery
6. - 25. Aug 2017

MFA avgangsutstilling fra Kunsthøyskolen i Malmø


Konvekse akrylglasstanker med mikroalgene Microcystis og Chlamydomonas i vann, ubundet indigopigment på linlerret.

Akrylglasskulpturer: 105 x 97 x 10 cm, 19l vol. Mikroalger kultivert ved Rengefors lab, Lunds Universitet.
Malerier: 110 x 105 cm
Tilhørende utstillingen var også en installasjon med glasskulpturer og en videoloop.


Algene klonet seg selv og fylte tankene med monokromt liv, omgitt av indigomonokromer med ubundet pigment, som gir inntrykk av en uendelig dybde. Kan vi nå det eksistensielle nullpunktet der alt er forbundet med alle? Hva er et individ i en klonet algekoloni? Utstillingen tematiserte også en gjentagelse av tiden, da mikroalger er av de tidligste former for liv på planeten og muliggjorde livet slik vi kjenner det gjennom at de fylte atmosfæren med oksygen. Mikroalger og cyanobakterier er også blant de mest tilpasningsdyktige artene og vil antagelig overleve menneskenes tidsalder. Kanskje vil de en gang igjen fylle atmosfæren med oksygen.