Asphyxiation 
/ Ode til en mor


Øyenskygge “Asphyxiation”,   “Addiction” og “Savage” fra NYX Hot Singles Collection på bomullslerret
135 x 110 cm
2019/2022

Malerierie på ni bilder som tar utgangspunkt i språk, materialitet og personlige erfaringer. Prosjektet  problematiserer skjønnhetsbransjens og populærkulturens fremstilling av rusavhengighet. Materialet er både øyenskygger fra NYX Hot Singles Collection og benevnelsen av disse produktene: «asphyxiation», «addiction» og «savage». Asphyxiation, eller «afyksi», er det medisinske begrepet på en tilstand med generell oksygenmangel og peker på hva som skjer med kroppen under en overdose. Pulsen roes så kraftig ned at den til slutt opphører, a sphuxis – «uten puls» på gresk.

Ett av maleriene, Savage, ble vist ved Høstutstillingen i Oslo 2022. Installasjonsfoto på Kunstnernes Hus: Vegard Kleven.