Ospi

Eg veit korleis
flinten vert til,
segjer ospi, og blikrar 
ved led,
ho er seig
som vassdrukken ved.
Og segjer dei sant,
skal det finnast
blå diamant!


Hvitsten Salong 5. - 21. august 2022


40 stk av de brente leirskulpturene fra Isen former siden oss ble utplassert i et skogsterreng over et begrenset område på ca 20 x 3 m.

Skulpturene var plassert assosiativt for å understreke idiosynkratiske trekk i landskapet. Tittelen er et dikt av Olav H. Hauge fra samlingen Dropar i austavind (1966)


Leirskulpturene er laget i høytbrent hvit leire og varierer i størrelse fra 3x5 cm til 15x30cm.
Et utvalg av disse er tilgjenglige via Atelier.