Krot


Stedets tyranni
Pop-up utstilling 
Brugata 15, 0186 Oslo
6. - 29. april 2023


Stedsspesifikk installasjon i byrommet og i Brugata 15, Svevestøv samlet i Oslo sentrum og vann på vegg, kart over Oslo sentrum, vann i byrommet der svevestøvet er krotet vekk fra fasader.

I norsk folketradisjon på 1700-1800 tallet ble geometriske mønstre brukt som beskyttende formler for å holde onde ånder unna. Man vasket veggene fri for sot før jul og krotet med krittmaling i en bord langs en eller fler av laftestokkene i stua. Krotingen ble vedlikeholdt til jonsok. Mønstre ble også svidd inn i matesker for å beskytte maten fra å bli dårlig. I byrommet i Oslo sentrum er det krotet mønstre insprirert av tradisjonen i vinduer, vinduskarmer og fasader dekket i svevestøv. Det er brukt vann og pensel og svevestøvet er slik samlet inn for hvert sted som er krotet på. I gallerirommet er det krotet spesifikt for rommet med det svevestøvet som er samlet inn.

Installasjonsbilder fra gruppeutstilling med Hanna Sjöstrand, Gunnhild Torgersen og Ludvig Uhlbors.
Se videodokumentasjon av panelsamtale mellom deltakende kunstnere og forfatter Erland Kiøsterud her.